Er valt een stilte. Mijn cliënt zoekt duidelijk naar een antwoord. Ogen omhoog, blik naar binnen, een denkfrons tussen de wenkbrauwen. Ze is bij me omdat ze iets wil veranderen. Ze wil haar mening laten horen, zich vrij uitspreken, laten zien en horen wie zij is. Mijn laatste vraag was: ‘Wat verlies je als je jouw doel bereikt, wat verlies je als jij je wel uitspreekt?’

Bij deze vraag, wat iemand verliest als het doel wordt gehaald, wordt het vaak even stil. Soms komt er dan een antwoord als: ‘Omdat ik me niet uitspreek, lijkt het alsof ik makkelijk en meegaand ben. Het lijkt alsof er harmonie is omdat de onderliggende conflicten niet zichtbaar worden. Dat ga ik verliezen als ik me wel ga uitspreken.’

Soms zegt iemand:’Het vertrouwde gevoel dat ik nu heb.’

Mijn klant van vandaag zegt: ’Het bekende en dat is best eng om los te laten. Ook al voelt het helemaal niet fijn. Maar het nieuwe is onbekend en dus spannend. Ik weet wat ik nu heb, ik weet niet wat ik er voor in de plaats krijg.’

Ze slaat de spijker op de kop.

HET ONBEKENDE TOELATEN IS ENG

Als we iets nieuws toelaten, laten we tegelijkertijd iets ouds los. We laten het ‘nieuwe’ jaar toe met een toast, oliebollen en mooie wensen en laten het ‘oude’ jaar los. Vasthouden  is geen optie. Vasthouden van een oud, bekend, maar niet helpend patroon is wel een optie. Ook al is voelt het zwaar, oncomfortabel of belemmerend.

Want hoe graag we het nieuwe in ons hoofd ook willen, het is ook onbekend terrein. En onbekend maakt onbemind. Onbekend is spannend. Onbekend is…

DE EERSTE STAP

De eerste stap naar het nieuwe is dus het willen loslaten van het oude. Maar dat oude patroon of gedrag diende ooit een doel. Om het oude los te laten, moet je eerst gaan zien en voelen dat het dat doel niet meer dient. Vaak stuiten mijn cliënt en ik dan al testend op een gebeurtenis uit het verleden die veel stress gaf en nog steeds geeft.

Bijvoorbeeld een gebeurtenis waarbij iemand zich wel uitsprak en een afwijzende reactie kreeg. Of dat iemand uitgelachen werd tijdens een spreekbeurt op school. Of we stuiten op een familiepatroon waarbij er niet over emoties werd of wordt gesproken – dan dient dat oude gedrag dat je niet afgewezen wordt door je familie.

Dit kan allemaal tot gevolg hebben dat je je niet vrij durft uit te spreken. En dan kun je nog zo graag dat nieuwe gedrag willen, bewust of onbewust durf je dan toch dat oude niet los te laten.

KEELCHAKRA

Het keelchakra gaat over je uitspreken. Vaak is dat chakra uit balans en ervaart iemand daar druk, zwaarte of een blokkade. Ook schildklierklachten kunnen samenhangen met een disbalans in het keelchakra.

Gelukkig is dat te herstellen. Dan testen we uit wat er nodig is om het chakra weer in balans te brengen. Jezelf uitspreken wordt dan vaak makkelijker. Dat is ook wat ik met deze cliënt doe: de balans in het keelchakra herstellen.

GENIETEN VAN HET NIEUWE

En als het oude dan is losgelaten en je geen stress meer voelt bij je nieuwe doel, kan er zomaar het volgende gebeuren: ik vraag de volgende sessie hoe het gaat en als antwoord komt er een kleine spraakwaterval van mijn cliënt. Enthousiast vertelt ze dat ze haar grenzen beter aangeeft. Dat het heel erg meevalt om haar eigen waarheid uit te spreken. Dat mensen er eigenlijk best goed op reageren. Dat er een last van haar schouders af is gevallen. En meer.

Het oude loslaten bleek toch makkelijker dan het leek.

Wat zou jij willen loslaten, om plaats te maken voor iets nieuws?